Pusat Bimbingan Karya

Sunday, 1 May 2011

Langkah-langkah untuk memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan kanak-kanak


Soalan 3
Nilai-nilai murni boleh menjadi asas kepada pembentukan sahsiah seseorang individu. 

Bincangkan langkah-langkah untuk memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan kanak-kanak.

Nilai murni boleh ditakrifkan sebagai amalan yang baik dalam kehidupan, umpamanya hormat-menghormati, tolong-menolong, prihatin, bersimpati, berperikemanusian dan lain-lain lagi.  Namun, pada era dunia tanpa sempadan ini, amalan murni ini semakin lenyap ditelan zaman.  Persoalan yang menjadi percaturan minda adalah apakah prakarsa istiqamah yang boleh dijana untuk menjamin amalan suci in terus diamalkan?
Obligasi untuk memupuk nilai-nilai murni ini tidak harus dipandang enteng oleh setiap ibu bapa dan haruslah dijulang sampai ke langit.  Ibu bapa harus mendidik amalan ini sejak anak-anak merah tapak kaki lagi, bak kata pepatah, melentur buluh, biarlah dari rebungnya.  Hal ini kerana secara analoginya, kanak-kanak diibaratkan kain putih dan ibu bapa merupakan warna yang akan mencorakkan kehidupan anak-anak mereka.  Misalnya, ibu bapa harus menerapkan ajaran agama yang mantap dalam atma anak-anak dengan membawa mereka untuk mendekati Tuhan seperti dengan bersembahyang dan mengikut anutan agama masing-masing.  Selain itu, mereka haruslah mengajar anak-anak untuk menghormati orang tua dan menyayangi haiwan.  Mereka mestilah  memberi amaran kepada kanak-kanak supaya tidak bersikap biadab terhadap sesiapa sahaja apatah lagi ahli keluarga sendiri.  Malah, mereka harus mendidik kanak-kanak tentang cara bercakap dengan orang tua dan tingkah laku semasa berada di rumah orang.  Apabila selalu terdedah kepada pengajaran sedemikian, kanak-kanak boleh membezakan antara intan dengan kaca dan antara batu dengan permata. Dalam konteks ini, ibu bapa juga haruslah menjadi teladan yang terbaik kepada anak-anak dengan bersikap sopan santun kerana pepatah Melayu ada mengatakan bahawa bapa borek anak rintikIkhtisarnya, ibu bapa perlu berpegang kepada prinsip jika menebang menuju pangkal, jika melanting menuju tangkai dalam mendidik anak-anak agar mereka mengamalkan nilai-nilai murni  yang disanjungi, bak rangkap sajak berikut,

Hikayat Melayu disanjungi warisan,
Menjadi wahana penglipur nestapa,
Anak bersopan tonggak wawasan,
Berkat usaha ibu dan bapa.

Sementelahan itu, peranan pendidikan formal dalam memupuk nilai-nilai murni dalam sukma kanak-kanak tidak harus kita kesampingkan.  Amalan nilai-nilai murni dalam kehidupan misalnya nilai bertanggungjawab, rasional, kepercayaan kepada Tuhan, amanah, toleransi, berhemah tinggi, kesederhanaan, kasih sayang, menyayangi dan menghargai alam sektiar, hidup bersama secara aman, mematuhi peraturan dan undang-undang wajar diterapkan dalam subjek Pendidikan Moral,  Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan, serta Pendidikan Agama Islam.  Kendatipun, untuk mencapai misi yang komprehensif dan konkrit, nilai-nilai murni haruslah diamalkan secara berkesan.  Bertitik tolak daripada itu, pihak sekolah boleh menganjurkan minggu Budi Bahasa Budaya Kita dan memberi anugerah Pelajar Sopan kepada pelajar yang bersikap sopan santun, menghormati guru-guru dan berhemah tinggi sepanjang  berada di sekolah supaya boleh menjadi suri teladan kepada pelajar lain.  Tambahan pula, para pendidik  harus mementingkan amalan nilai murni dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) dengan mengajar murid-murid terutama pelajar sekolah rendah tentang adab sopan ketika berada di dalam kelas, adab sopan ketika berkomunikasi dengan guru dan rakan.  Hal ini kerana misi pendidikan negara kita bukan sahaja untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum, malah juga untuk melahirkan modal insan yang mengamalkan nilai-nilai murni, bermoral dan bertatasusila, sejajar dengan prinsip kelima Rukun Negara, yakni Kesopanan dan Kesusilaan.  Deduksinya, sudah terang lagi bersuluh bahawa pendidikan merupakan senjata yang dominan untuk memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan kanak-kanak. 
Rentetan iu, kerajaan juga sewajarnya memandang serius masalah yang berkaitan sahsiah kanak-kanak bagai menghela rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan berserak.  Pihak kerajaan sepatutnya bersendel bahu dengan pihak media massa dan badan bukan kerajaan (NGO) seperti Astro, Persatuan Karyawan Malaysia dan lain-lain lagi untuk menggerakkan kempen Budi Bahasa Budaya kita secara menyeluruh di tanah air kita kerana bersatu teguh bercerai roboh. Barangkali, kempen yang dianjurkan oleh kerajaan tidak berkesan kerana tidak disokong oleh banyak pihak, termasuklah syarikat-syarikat swasta yang bersikap bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Buktinya, kempen Kami Prihatin gagal mengurangkan “kemelut sosial” yang semakin berleluasa dalam masyarakat kita, iaitu isu pembuangan bayi.  Berikutan itu, kempen Budi Bahasa Budaya kita hanya akan berjaya sekiranya semua pihak melibatkan diri dalam pelaksanaannya. Dalam pada itu, kempen ini perlu disempurnakan di peringkat awal persekolahan, iaitu tadika untuk memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan kanak-kanak.  Ceramah, pertandingan menulis esei, melukis poster, pertandingan syarahan, pertandingan kuiz dan sebagainya boleh dilaksanakan sempena kempen ini.  Pihak sekolah pula haruslah mewajibkan penglibatan murid-murid dalam kempen ini untuk memastikan keberkesanannya, bak kata pepatah, bulat air kerana pembuluh, bulat kata kerana muafakat.  Selain itu, kempen tersebut haruslah disokong oleh artis-artis tempatan dan luar negara yang menjadi idola masyarakat, seiring dengan trend pemuda-pemudi kini yang suka mengikut jejak langkah idola mereka dari semua aspek.  Jelaslah menunjukkan bahawa kempen-kempen yang mendapat sokongan semua pihak mampu mencapai matlamat melahirkan kanak-kanak yang bersahsiah mulia.
Di samping itu, peranan media massa, sama ada media cetak dan media elektronik amat dominan dalam usaha memupuk nilai-nilai murni dalam atma kanak-kanak.  Berdasarkan penyelidikan, dipercayai bahawa kecanggihan teknologi media seperti televisyen, radio dan internet serta akhbar arus perdana mampu mempengaruhi akhlak kanak-kanak kerana kanak-kanak pada era moden ini sememangnya sudah celik teknologi maklumat.  Mereka akan  tergila-gila kepada media baru.  Oleh hal yang demikian, pihak media massa bolehlah mengambil kesempatan ini untuk menyiarkan iklan, dokumentari, drama dan paling penting, siaran kartun yang semestinya menjadi kegemaran kanak-kanak. Misalnya, iklan tentang seorang kanak-kanak yang memberi tempat duduk kepada orang tua di dalam komuter yang kerap disiarkan di TV3 dan iklan kanak-kanak membantu seorang wanita tua mengangkat barang amat berkesan kepada penonton.  Malahan, drama-drama seperti “Precious Babies”, “Three Pads”, “One Mom”, “Hwang Jin Yi”, “Next Stop, Happiness” dan lain-lain lagi mengandungi  babak-babak yang menonjolkan kepentingan nilai-nilai murni yang boleh dipelajari dan seterusnya diamalkan oleh kanak-kanak dalam kehidupan seharian. Jadi, sudah terang lagi bersuluh, bahawa media massa merupakan wadah yang paling sesuai untuk memupuk nilai-nilai murni dalam sanubari kanak-kanak. 
Akhirulkalam, semua pihak sewajarnya berganding bahu untuk mengorak langkah yang afdal bagi memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan kanak-kanak agar memacu pembangunan negara untuk memakbulkan hasrat mencapai Wawasan 2020.  Kita sedia maklum bahawa kekurangan nilai-nilai murni dalam  diri individu akan menyumbang kepada pelbagai gejala sosial yang semakin meruncing dalam masyarakat.  Selaras dengan peribahasa Melayu yang mengatakan tiada keruh yang tidak dapat dijernihkan, tiada kusut yang tidak dapat dileraikan, bersama-samalah kita memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan kanak-kanak, bak rangkap sajak yang dipetik daripada sajak Seuntai Kata Untuk Dirasa karya A. Samad Said,

Sekarang singkirkan semua bicara,
Sekarang kumpulkan tenaga raksasa,
Tiba saat berbunga merah,
Serentak kita bersama.  
80 markah                                                                                            

B              - ayat gramatis, lancar
I               - menepati tugasan
                - setiap huraian idea jelas dan berkembang

Kesan-kesan yang timbul daripada masalah juvenil

SOALAN 2
Masalah juvenil perlu diatasi dengan bijaksana kerana remaja  hari ini adalah pemimpin pada hari esok. 

Bincangkan kesan-kesan yang timbul daripada masalah juvenil yang berlarutan sehingga menjadi masalah negara.

Marcapada, kita acap kali tersentak dengan peningkatan drastik kes juvenil atau delinkuensi yang melibatkan remaja yang masih berada di bangku sekolah.  Kes juvenil didefinisikan sebagai maslah sosial yang dilakukan oleh remaja yang berumur di bawah 18 tahun. Statistik dan kajian menunjukkan kes juvenil yang merangkumi pecah rumah, merempit, pemgambilan dadah, meragut, merompak, bergaduh  dan vandalisme telah mencapai tahap kritikal dan menunjukkan kecenderungan untuk terus menular sekiranya tidak dibendung dengan segera.  Hal ini amat membimbangkan segenap lapisan masyarakat keranan peranan remaja sebagai pemimpin pelapis negara yang bakal memegang tampuk pemerintahan negara akan terjejas ekoran terjebak dalam salah laku sosial.  Maka, langkah yang menyeluruh dan efektif harus diambil dengan segera untuk mengatasi kebejatan akhlak remaja yang mendorong peningkatan kes juvenil.  Sebelum ini, kita harus menimbang kewajaran membanteras kes juvenil menerusi pemerhatian terhadap kesan-kesan yang timbul daripada masalah juvenil.  Persoalannya, apakah kesan-kesan yang timbul daripada masalah juvenil yang dibiarkan berlarutan, lebih-lebih lagi kesan jangka panjang terhadap negara.
Pada hemat saya, masalah juvenil akan menjejaskan usaha melahirkan modal insan berkualiti.  Pihak kerajaan amat menitikberatkan peranan yang dimainkan oleh remaja dalam pembangunan negara dengan mengatur dan menyusun menjalankan pelbagai usaha untuk melahirkan modal insan yang berkualiti.  Modal insan yang seimbng dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial menjadi kayu ukur untuk menjadi pemimpin.  Namun, perbuatan remaja yang terlibat dalam kes juvenil secara terang-terangan semakin  bertambah.  Hal ini menggagalkan usaha pihak kerajaan untuk membentuk modal insan kelas pertama.  Penyediaan kemudahan prasarana pendidikan dan pelancaran Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) untuk memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan remaja dan melahirkan pelajar cemerlang tidak mencapai matlamat yang disasarkan sekiranya remaja terus melibatkan diri dalam kelangsangan atau keganasan.  Usaha melahirkan modal insan yang berkemahiran turut terbantut kerana remaja mudah terjebak dalam kegiatan vandalisme dan gangsterime untuk mengisi masa senggangnya berbanding dengan memanfaatkan masa tersebut untuk menimba ilmu menerusi pembacaan mahupun membabitkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum.  Remaja yang mengejar keseronokan dan mengutamakan hedonisme tentunya tiada keinginan untuk mengasah bakat sedia ada untuk menguasai kemahiran tertentu apabila menjejaki alam pekerjaan yang penuh dengan pancaroba. Remaja merupakan aset negara  yang begitu berharga dan menjadi penentu kepada masa depan sesebuah negara, bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara.  Sekiranya kes juvenil kian meruncing dan tidak mendapat perhatian serius anggota  masyarakat, usaha melahirkan modal insan yang berkualiti akan gagal sepenuhnya.  Tidak syak lagi, fenomena inilah yang membuktikan bahawa masalah juvenil telah menjadi masalah negara. 
Sementelahan itu, penularan kes juvenil akan meningkatkan gejala sosial dalam negara tercinta ini.  Hal ini secara tidak langsung akan menggugat keharmonian masyarakat.  Bayangkan kita harus berwaspada dan sentiasa memegang erat beg tatkala berjalan di kawasan yang sesak dengan orang ramai.  Mata pula harus ligat memerhatikan persekitaran dari semasa ke semasa. Mengapakah kita harus berbuat begitu?  Hal ini demikian kerana kita takut dirompak, disamun atau menjadi mangsa ragut.  Kepekaan sedemikian telah menjadi elemen asas untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa kes juvenil dan tidak mahu berasa menyesal setelah tragedi menimpa kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Memandangkan kejadian ragut yang semakin berleluasa, kita sering berasa sangsi terhadap orang lain, malah sentiasa berprasangka buruk terhadap remaja berdasarkan perspektif sendiri.  Namun, dapatkah kita menghalang diri daripada ditimpa musibah dan mampukah kita berjaga-jaga pada setiap masa?  Jawapannya, tentulah tidak kerana mungkin pada suatu ketika kita alpa dan malang tidak berbau.  Hidup dalam keadaan ini sudah tentu akan meningkatkan tahap stres kerana kita tidak bebas bergerak, mempunyai prejudis terhadap orang lain atau bimbang akan keselamatan diri setiap masa, baik ketika berada di rumah apatah lagi ketika berada di luar rumah.  Maka, keamanan hidup bermasyarakat terjejas ekoran maslah juvenil yang semakin menjadi-jadi.
Tambahan pula, masalah juvenil akan meninggalkan kesan yang ketara kepada industri pelancongan.  Industri pelancongan merupakan antara penyumbang utama Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).  Industri ini bukan sahaja menjana ekonomi negara, malahan menyediakan peluang pekerjaan kepada kebanyakan penduduk negara kita yang berjumlah lebih 28 juta orang. Masalah juvenil menjadi faktor yang boleh merencat kedatangan pelancong ke negara kita.  Meskipun pelancong dari seluruh pelosok dunia tertarik akan kecantikan alam semula jadi negara kita seperti Gua Mulu, Tanah Tinggi Genting dan pusat beli-belah seperti KLCC dan Megamall, mereka akan teragak-agak membuat keputusan untuk melancong di negara kita setelah berfikir tentang keselamatan diri mereka.  Sebagai contoh pemberontakan rakyat yang berlaku di Libya dan Mesir baru-baru ini untuk menuntut pemimpin veteran mereka, Muammar Gaddafi dan Hosni Mubarak untuk meletak jawatan, telah menyebabkan rakyat asing di negara-negara tersebut segera pulang ke tanah air masing-masing kerana bimbang keselamatan diri.  Begitu juga halnya dengan masalah juvenil, walaupun tidak mendatangkan implikasi sebesar negara-negara yang goyah itu, namun turut mendatangkan impak yang sama jika melibatkan kes pembunuhan.  Sebagai contoh masalah juvenil yang melibatkan buli sehingga membawa kematian secara sengaja  mahupun tidak sengaja sebagaimana kes Mohd Farid yang menemui ajalnya setelah dibuli di salah sebuah sekolah si negeri Sembilan dan kes seorang pelajar Tingkatan 3 yang dibuli oleh 9 orang pelajar di asrama sekolah di Oya, Sarawak, tentunya akan menakutkan pelancong.  Keadaan keselamatan yang tidak terjamin ini, akan menyebabkan pelancong membatalkan niat mereka untuk berkunjung ke negara kita.  Hal ini akan mengurangkan pendapatan negara dan tidak mustahil akan membantut hasrat untuk mencapai status negara maju berdasarkan visi kudsi Wawasan 2020 yang dicanangkan oleh mantan Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohammad. 
Di samping itu, imej negara Malaysia di seantero dunia akan tercalar ekoran dibelenggu masalah juvenil.  Pelaburan Langsung Asing (FDI) dan Pelaburan Langsung Domestik (DDI) akan berkurangan kerana pelabur yakin pelaburan mereka tidak akan mendatangkan pulangan yang lumayan.  Mereka tidak dapat menjamin atau menjangka  keselamatan pelaburan mereka di negara kita memandangkan kebejatan akhlak para remaja yang mungkin akan menganggu gugat keselamatan negara secara keseluruhannya.  Kejadian juvenil yang mungkin berlaku di depan mata pelabur asing, akan menghapuskan tanggapan baik mereka terhadap Malaysia.  Mereka akan menganggap Malaysia hanya indah khabar dari rupa.  Natijahnya, kurangnya  kemasukan pelabur asing akan menjejaskan pembangunan negara dan produktiviti negara kerana kekurangan modal untuk menjalankan projek yang berimpak tinggi  yang memerlukan kos yang tinggi.  Malahan, imej negara yang terjejas kerana berleluasanya masalah juvenil dalam kalangan masyarakat turut menjejaskan hubungan diplomatik negara kita dengan negara serantau seperti Singapura, Brunei, Thailand dan negara lain kerana kurang kepercayaan mereka terhadap negara kita.  Sudah pasti, keadaan inilah yang menjadi masalah negara yang perlu diberi perhatian segera.
Akhirulkalam, usaha yang konsisten perlu dijalankan oleh pihak kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) bagai aur dengan tebing untuk membanteras kes juvenil selepas meneliti implikasi-implikasinya terhadap negara.  Menurut Henry Thoreau, “manusia dilahirkan untuk meraih kejayaan, bukan untuk mengalami kegagalan.”  Oleh itu, usaha mengatasi masalah juvenil akan berjaya dengan kerjasama semua pihak secara konsisten dan bukan sekadar bermusim sahaja kerana bulat air kerana pembuluh, bulat kata kerana muafakat.

76 markah  
                                                                              
B          - ayat gramatis
I           - menjawab tugasan
-   huraian perlu diperjelaskan lagi

Langkah-langkah menangani masalah kenaikan harga barangan dan kekurangan bekalan makanan

SOALAN 1
Pengguna-pengguna hari ini berhadapan dengan pelbagai masalah yang membebankan mereka dan keluarga.  Antara masalahnya ialah kenaikan harga barangan dan kekurangan bekalan makanan di pasaran.  Masalah ini, jika gagal ditangani dengan segera boleh menimbulkan pelbagai masalah yang serius terhadap masyarakat dan negara. 

Bincangkan langkah-langkah untuk menangani masalah ini supaya tidak terus berlarutan dan menjadi semakin serius.  

Mutakhir ini, kita sering dikejutkan dengan isu kenaikan harga barangan dan kekurangan bekalan makanan di pasaran. Isu-isu tersebut seakan-akan tidak pernah engsot dari bibir masyarakat, bak kata pepatah, tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Selari dengan kegawatan ekonomi, masalah kenaikan harga barangan dan kekurangan bekalan makanan di pasaran bukan sahaja merunsingkan masyarakat malahan membebankan rakyat jelata. Bayangkan betapa susahnya kehidupan rakyat apabila dihimpit dua masalah serentak. Walau bagaimanapun, pelbagai mekanisme dapat diaplikasikan untuk menangani permasalahan ini. Persoalannya, bagaimanakah cara terbaik menangani masalah yang menjadi duri dalam daging kepada masyarakat kita hari ini?
Pada hemat saya, kerajaan memainkan peranan yang signifikan dalam usaha menangani masalah kenaikan harga barangan dan kekurangan bekalan makanan di pasaran. Langkah pemantauan harga barangan dan penetapan harga siling harus dilaksanakan secara istiqamah dan berkesan. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan tiada peniaga yang akan menaikkan harga barangan sesuka hati dan yang paling penting adalah dengan menetapkan harga barangan pada kadar yang ditentukan oleh pihak kementerian berkenaan seperti harga gula RM2.20 sekilogram. Tidak terkecuali, kerajaan juga harus menguatkuasakan undang-undang tertentu atau memperketat undang-undang yang sedia ada. Kita sememangnya difahamkan bahawa undang-undang yang luwes tidak dapat mengubah keadaan. Sebaliknya dengan penguatkuasaan undang-undang yang ketat, seperti hukuman penjara, denda yang setimpal atau lesen perniagaan ditarik balik, barulah peniaga-peniaga akan sentiasa berwaspada dan berasa serik untuk menaikkan harga barangan atau menyorokkan bekalan makanan sesuka hati. Dalam konteks yang sama, kerajaan juga harus memperkasa peranan Tribunal Tuntutan Pengguna serta melindungi hak pengguna dari semasa ke semasa, tanpa mengira apa-apa cara sekalipun. Tindakan pantas terhadap laporan kenaikan harga barangan sesuka hati atau kekurangan bekalan makanan di pasaran haruslah diambil supaya kebajikan dan hak rakyat sebagai pengguna dipelihara. Bukan itu sahaja, kerajaan juga bertanggungjawab menggiatkan aktiviti Industri Kecil dan Sederhana (IKS) serta aktiviti pertanian. Hal ini bertujuan memastikan rakyat mendapat bekalan makanan yang berterusan.  Sementelahan itu, kerjaaan perlu meningkatkan import makanan sekiranya masih berlakunya kekurangan seperti bekalan gula dan beras. Untuk menjayakan usaha ini, Taman Kekal Pengeluaran Makanan boleh diwujudkan dan kerajaan juga wajib meningkatkan teknologi pertanian seperti penggunaan mesin, pengusahaan tanah pertanian pada skala besar, menggiatkan tanaman aeroponik, hidroponik atau organik bagi mempercepat dan memperbanyak hasil pertanian yang menyumbang kepada kelangsungan bekalan makanan. Jelasnya, peranan kerajaan amat penting dalam menangani masalah kenaikan harga barangan dan kekurangan bekalan makanan di pasaran.
Selain itu, tidak dinafikan bahawa media massa juga memainkan peranan yang dominan dalam menangani masalah ini. Berperanan sebagai saluran informasi terkini, media massa haruslah mendedahkan isu kenaikan harga barangan serta masalah kekurangan bekalan makanan di pasaran kepada masyarakat. Informasi atau berita tersebut boleh disampaikan menerusi kaca televisyen, iklan, surat khabar, majalah mahupun internet dan sebagainya. Dengan itu, masyarakat akan membuat persediaan awal dalam menghadapi kemelut tersebut. Senarai barangan kawalan juga harus didedahkan kepada masyarakat untuk pengetahuan pengguna, terutamanya semasa hari perayaan. Misalnya, barang-barang yang disenaraikan sebagai barang kawalan adalah seperti daging ayam, gula, telur ayam, tepung dan sebagainya. Implikasinya, masyarakat akan menjadi lebih berpengetahuan dan mampu menjadi pengguna yang bijak serta tidak mudah diperdaya oleh peniaga. Sekiranya berlaku perubahan atau pindaan dalam senarai barang kawalan, maka maklumat tersebut perlu diumumkan supaya hak pengguna tidak tergugat. Kempen-kempen yang efektif juga tidak boleh dikesampingkan misalnya, media massa boleh menggiatkan serta menggerakkan kempen berjimat cermat, kempen pertanian sebagai perniagaan dan sebagainya. Hal ini akan dapat melatih masyarakat agar sentiasa bersedia dan tidak panik ketika masalah kenaikan harga barangan dan kekurangan bekalan makanan di pasaran berlaku. Kempen pertanian sebagai perniagaan juga akan dapat merangsangkan minat golongan muda untuk bergiat aktif dalam bidang pertanian atau menerimanya sebagai kerjaya. Hal ini demikian kerana dengan bertani, kita juga boleh mengaut keuntungan jika dilakukan secara gigih dan merupakan salah satu profesion yang dapat menjamin peningkatan ekonomi. Sekiranya sektor pertanian digiatkan, nescaya bekalan makanan di pasaran akan meningkat. Izharnya, kita sedia maklum betapa pentingnya peranan media massa dalam menangani masalah-masalah ini.
Sementelahan itu, peranan individu dan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Peranan dan kerjasama mereka amat signifikan untuk menangani masalah-masalah ini. Mereka harus faham akan kebaikan amalan bijak berbelanja dan mengamalkan budaya berjimat cermat dalam kehidupan. Segala perbelanjaan yang tidak diperlukan haruslah dikurangkan bagi mengelakkan pemborosan dan pembaziran. Apabila melakukan pembelian atau semasa membeli-belah, masyarakat haruslah menyenaraikan barang yang hendak dibeli dan tidak membeli barangan secara berlebihan. Tindakan bijak ini membolehkan pengguna membeli barangan yang diperlukan sahaja dan dapat mengelakkan perbelanjaan boros, bak kata pepatah, sambil berdiang, nasi masak. Tambahan pula, masyarakat juga harus mengetahui hak-hak sebagai pengguna. Mereka harus memastikan barangan yang dibeli berkualiti dengan harga yang berpatutan supaya tidak mudah dieksploitasi oleh peniaga. Kalau mendapati peniaga yang tidak mematuhi peraturan dan undang-undang, maka kita sebagai mata dan telinga pihak kerajaan harus segera melaporkan hal tersebut kepada pihak berkuasa supaya tindakan tegas seperti penggantungan lesen, penyitaan premis perniagaan mahupun hukuman penjara boleh dijatuhkan jika didapati bersalah. Sebagai pengguna, kita berhak menggunakan kuasa untuk memboikot barangan, peniaga mahupun kedai yang berkaitan apabila berlaku ketidakadilan ekoran perbuatan tidak bertanggungjawab peniaga. Masyarakat juga dinasihati supaya mengelak pembelian panik kerana tindakan sebegini hanya akan menyebabkan stok barangan seperti minyak masak atau gula berkurangan di pasaran. Keadaan inilah biasanya diambil kesempatan oleh peniaga untuk menaikkan harga barangan, bak kata pepatah, menangguk di air keruh. Oleh itu, sebagai tulang belakang negara, kita juga digalakkan melibatkan diri dalam sektor pertanian. Kita seharusnya percaya bahawa segala keringat dalam menjana hasil pertanian adalah penting untuk membanteras kekurangan bekalan makanan di pasaran.
            Tidak kurang pula, peranan peniaga-peniaga dalam mematuhi peraturan dan undang-undang. Segala urusan perniagaan haruslah dijalankan mengikut piawaian perniagaan dan bukan secara sesuka hati. Paling penting peniaga-peniaga juga tidak harus mengabaikan kepentingan orang lain. Misalnya, bersikap individualistik dan hanya mementingkan keuntungan bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Apabila telah tersemai nilai-nilai murni dalam diri dan mengamalkan etika perniagaan yang jujur dan adil, maka peniaga tidak akan menyorok barangan mahupun menaikkan harga barangan sewenang-wenangnya.  Lantaran itu, segala kebajikan dan hak pengguna akan dapat dipenuhi dan dijaga. Pengusaha dalam sektor pertanian juga harus bersikap inovatif, terutamanya dalam meningkatkan pengeluaran bekalan makanan. Penyelidikan dan pembangunan atau R&D untuk meningkatkan hasil keluaran haruslah dijalankan kerana kaedah ini merupakan suatu mekanisme untuk menangani masalah kekurangan bekalan makanan. Kaedah ini bukan sahaja akan dapat meningkatkan hasil keluaran malah, kualiti produk yang dihasilkan juga akan lebih baik.  Maka, sudah terang lagi bersuluh bahawa tanggungjawab peniaga dan pengusaha sektor pertanian penting dalam usaha menangani masalah kenaikan harga barangan dan kekurangan bekalan makanan di negara ini.
Akhirulkalam, memandangkan kenaikan harga barangan dan kekurangan bekalan makanan di pasaran mencetuskan banyak masalah kepada masyarakat, pelbagai pihak haruslah menggembleng kudrat  untuk menangani masalah ini, bak kata pepatah, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni dalam menangani masalah tersebut hingga ke akar umbi.

78 markah
                                                                                                                                                                                                                               
B          - lancar dan laras bahasa sesuai
            - cuma terlalu cuai ejaan
I           - menjawab tugasan
            - huraian jelas dan menarik